Open Space Office

ARBETSMILJÖ
                                                 UTBILDNINGAR
                                                 UTREDNINGAR

 eTHINK Agneta Day,
 
Jag är verksam inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Håller  arbetsmiljöutbildningar digitalt och genomför utredningar gällande sexuella trakasserier och kränkningar/mobbning.
Uppdragsgivare är kommuner, organisationer och företag.
 
ÖPPNA UTBILDNINGAR
MALMÖ

 

Anmäl en eller flera personer till Öppna utbildningar.

ÖPPNA UTBILDNINGAR ÄR PAUSADE PGA COVID-19

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning
Arbetsbelastning
Arbetsinnehåll
Arbetstidens förläggning
Starkt psykiskt påfrestande arbete
Kränkande särbehandling
Kränkning/mobbning
Sexuella trakasserier
Diskriminering
 
Utredning
Kränkande särbehandling
Sexuella trakasserier

Sidan uppdaterad 14 apri 2021