top of page
Busy Working Day

Sidan uppdaterad februari 2024

Extern oberoende utredare

Utredningar genomförs  med "kritisk vetenskaplig utredningsmetodik" som utredningsmetod.

Erfarenhet av utredningar sedan 2007.

 

I benämningen kränkande särbehandling ingår:

 • sexuella trakasserier

 • mobbning (kränkande handlingar)

 • diskriminering

 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.

Extern utredning behövs

 • när organisationens utredare kan bli utsatta för misstanke om jäv och orättvisa från den/de som ingår i utredningen 

 • när någon inblandad i situationen som ska utredas har dåligt förhållande till organisationens utredare

 • när någon inblandad i situationen har en närmare relation med organisationens utredare; t ex kompis, partner

 • när man i organisationen inte har den tid som krävs

 • när utredningskompetens inte finns inom organisationen

Office

UTBILDNINGAR

All utbildning är utvecklad med vetenskaplig forskning, lagar och föreskrifter samt praktisk erfarenhet som grund.

Utbildningar anordnas inom 

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Kränkande särbehandling

 • Förlängt arbetsliv

 • "Att utreda"

Utbildningar anordnas antingen inhouse eller som öppna utbildningar. 

 

Godkänd utbildningsanordnare (sök på eThink) för AFA försäkring, vilket under 2023 kan betyda ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som ges till chefer och skyddsombud tillsammans.

Utbildningarna vänder sig till 

 • Chefer

 • HR

 • Fackliga företrädare

 • Medarbetare

Intresseanmälan utbildning

Finns intresse för utbildning kontakta mig och tala om vad ni är intresserade av.

När tillräckligt många anmält intresse sätts en utbildning igång.

Carpentry Class

 FÖRLÄNGT ARBETSLIV

Genom att arbeta för äldre medarbetare

arbetar man för de yngre medarbetarnas framtid

                                      Agneta Day

Vi blir friskare och lever allt längre tack vare bättre levnadsvillkor och medicinska framsteg. Ett friskt, långt och aktivt liv och ändrade pensionsåldrar innebär att de flesta kommer att arbeta längre. Det är fördelaktigt att fler arbetar längre upp i åren men det innebär också en del utmaningar både för arbetsgivare och medarbetare.

Från 1 januari 2023 är pensionsåldern inte längre 65 år och om ytterligare några år kommer den ålder då man kan ta ut sin pension att vara helt knuten till medellivslängden och förändras, både uppåt och nedåt med den. Det förlängda arbetslivet är här. Det medför förändringar för företag och medarbetare, både äldre och yngre, som det behövs nya strategier för att hantera.

För att ett förlängt arbetsliv ska vara möjligt är det nödvändigt med förändringar i arbetstagarnas arbetssituation men också förändringar i hur arbetsgivare och chefer interagerar med alla anställda, oavsett ålder. Effektivt, åldersmedvetet, ledarskap behöver ha ett livscykelperspektiv och inkludera hela arbetslivet.

Engagemang i ett förlängt arbetsliv är viktigt för de yngre medarbetarna och inte ett projekt enbart för de som närmar sig pensionsåldern. 

Exempel på riktålder:

Född 1966

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 67 år.

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2033).

 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år (2030).

 

Född 1997 till och med 1999

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Din riktålder är enligt prognosen 70 år.

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år.

 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.

Hur tänker man om, och hur kan man hantera, situationer som till exempel

 • medarbetare som har kompetens man vill behålla efter pensionsålder

 • medarbetare som sett fram mot att gå i pension vid 65 år, men som nu får arbeta kvar några

  år till

 • yngre medarbetare som nu planerar ett arbetsliv till 70 års ålder eller längre

Utarbeta strategier för att

 • veta var medarbetarna finns i fyrfältsmodellen "Labor Market Withdrawel"

 • /Jump, pull, stay, push, stuck/faktorer

 • Kunskap om vad som påverkar medarbetarnas rörelser mellan fälten

 • aktivt arbeta med samarbete mellan olika åldrar.

download.png
Geometric Shapes

Om mig

Intresse för diskrimineringsfrågor, frågor om mobbning och sexuella trakasserier gjorde att jag startade företaget 2002. Arbete ute på arbetsplatser med möte med chefer, medarbetare, fackliga företrädare och företagshälsovården ger mig fortlöpande praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete vilket är lika viktigt som lagar, föreskrifter och forskning. Kunskap om hur kränkningar uppkommer, förebyggs och hanteras och frågor om rättigheter och skyldigheter gör organisering, organisation och sociala aspekter till en naturlig del av arbetet. 

Mitt mål med utbildningar och utredningar är att uppnå en så effektiv och hälsobefrämjande arbetsmiljö som möjligt. De utbildningar eTHINK anordnar är upplagda utifrån praktisk erfarenhet, vetenskaplig forskning och vad lag och föreskrift kräver. Utredningar genomförs alltid med Kritisk vetenskaplig utredningsmetodik som utredningsmetod  där saklighet och objektivitet är viktigt.

Nedan finns ett urval av utbildningar som jag själv gått. Vill man veta mer om mig eller få referenser så kontakta mig gärna. 

Grupp- och organisationspsykologi

Lunds universitet

Praktisk filosofi

Lunds universitet

Filosofisk praktiker/Philosophical practitioner

Norsk Selskap for Filosofisk Praksis

Certifierad medlare

ADR

Stoney Brook University

Alternative Dispute Resolution

Certificate Course

Konflikthantering

 • Medling

 • Kränkande särbehandling

Utbildningar för Thomas Jordan

Desk with Laptop

070-604 70 81

Agneta Day

Östra Värlinge byaväg 17-0

231 94 Trelleborg

agneta.day@ethink.se

Kontakt

Tack för meddelandet!

download-2.png
Målarförb.png
download-2.jpg
unionen logga.png
download-9.png
Bjuv_Logo_2016.png
download.png
images.png
bottom of page