top of page

Anmäl intresse för denna utbildning, så startar den när tillräckligt många anmälningar kommit in.

Ni anmäler intresse genom att i mail skriva "Intresse för utbildning om förlängt arbetsliv". Skicka mail kan du göra här: 

Utbildningen vänder sig till chefer, HR och fackliga företrädare.

Från 1 januari 2023 är pensionsåldern inte längre 65 år utan är knuten till medellivslängden. Det förlängda arbetslivet är här. Det medför förändringar för företag och medarbetare, både äldre och yngre, som det behövs strategier för att hantera.

Hur tänker man om, och hur kan man hantera, situationer som till exempel

 • medarbetare som har kompetens man vill behålla

 • medarbetare som sett fram mot att gå i pension vid 65 år, men som nu får arbeta kvar några

  år till

 • yngre medarbetare som nu planerar ett arbetsliv till 70-års ålder eller längre

Fyrfältsmodellen "FAKTORER FÖR UTTRÄDE UR ARBETSMARKNADEN" kommer att användas som underlag för samtal och diskussioner. 

Utbildningen arrangeras av Agneta Day, eTHINK. Utbildningsledare är Agneta Day och Mauritz Wetter.

Agneta Day har arbetat med olika frågor och förändringsarbeten inom organisatorisk och social arbetsmiljö sedan tjugo år tillbaka och har de senaste åren bl a genomgått utbildning genom NIVA Education inom området ”Prolonging Working Life among Senior Workers". Mauritz Wetter har arbetat i olika chefsroller i svensk verkstadsindustri och har drivit förändrings- och operativt arbete genom att utveckla verksamheters ledningssystem och att fokusera på arbetssätt.

Kostnad 4 800 kr exkl moms
Lunch och fika ingår
Anmälan är bindande men inte personlig

Anmälan till

agneta.day@ethink.se

070-604 7081

 

Utredning av kränkande särbehandling

Utredningar genomförs  med Kritisk vetenskaplig utredningsmetodik som utredningsmetod. Erfarenhet av utredningar sedan 2007.

 

I benämningen kränkande särbehandling ingår:

 • sexuella trakasserier

 • mobbning (kränkande handlingar)

 • diskriminering

Enligt Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöföreskrift 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö arbete och Arbetsmiljöföreskrift 2015:4 Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete) och Diskrimineringslagen ska kränkande särbehandling utredas vid t ex

 • misstankar om att kränkande särbehandling förekommer

 • information/ anmälan om kränkande särbehandling

 • vid misstanke om, eller förekomst av, kränkande beteenden som kan leda till kränkande särbehandling

Exempel när extern utredning behövs

 • när man i organisationen inte har tid själva

 • när den/de som utreder kan bli utsatt för misstänksamhet från den/de som ingår i utredningen vilket skulle kunna försvåra samarbete i organisationen framöver

 • när någon inblandad i situationen som ska utredas har dåligt förhållande till organisationens utredare

 • när någon inblandad i situationen har en närmare relation med organisationens utredare; t ex kompis, partner

 • när utredningskompetens inte finns inom organisationen

Team Meeting

UTBILDNINGAR

Utbildningar anordnas inom 

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Kränkande särbehandling

 • Förlängt arbetsliv

 • "Att utreda"

Utbildningar är upplagda utifrån praktisk erfarenhet, vetenskaplig forskning och lagar och föreskrifter. 

Utbildningar anordnas antingen inhouse eller som öppna utbildningar. Utbildningar inhouse läggs upp i samarbete med uppdragsgivaren.

 

Godkänd utbildningsanordnare (sök på eThink) för AFA försäkring, vilket under 2023 kan betyda ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som ges till chefer och skyddsombud tillsammans.

Utbildningarna vänder sig till 

 • Chefer

 • HR

 • Fackliga företrädare

men kan också ha ett upplägg som passar medarbetarna. Till exempel med kunskap och information om

 • sexuella trakasserier

 • mobbning

 • diskriminering

Intresseanmälan utbildning

Finns intresse för ÖPPEN UTBILDNING kontakta mig och tala om vad ni vill ha utbildning om.

När tillräckligt många anmält intresse sätts en utbildning igång.

Kom tillsammans med kollega, chef och fackliga företrädare. 

 FÖRLÄNGT ARBETSLIV

Vi blir friskare och lever allt längre tack vare bättre levnadsvillkor och medicinska framsteg. Ett friskt, långt och aktivt liv och ändrade pensionsåldrar innebär att de flesta kommer att arbeta längre. Det är fördelaktigt att fler arbetar längre upp i åren men det innebär också en del utmaningar både för arbetsgivare och medarbetare.

Från 1 januari 2023 är pensionsåldern inte längre 65 år och om ytterligare några år kommer den ålder då man kan ta ut sin pension att vara helt knuten till medellivslängden och förändras, både uppåt och nedåt med den. Det förlängda arbetslivet är här. Det medför förändringar för företag och medarbetare, både äldre och yngre, som det behövs strategier för att hantera.

För att ett förlängt arbetsliv ska vara möjligt för fler är det viktigt med förändringar i de anställdas arbetssituation samt fysiska och psykiska arbetsmiljö, men också hur arbetsgivare och chefer interagerar med alla anställda, oavsett ålder. Effektivt åldersmedvetet ledarskap behöver därför ha ett livscykelperspektiv och inkludera hela arbetslivet.

Engagemang i ett förlängt arbetsliv är viktigt för de yngre medarbetarna och inte ett projekt enbart för de som närmar sig pensionsåldern.

Hur tänker man om, och hur kan man hantera, situationer som till exempel

 • medarbetare som har kompetens man vill behålla

 • medarbetare som sett fram mot att gå i pension vid 65 år, men som nu får arbeta kvar några

  år till

 • yngre medarbetare som nu planerar ett arbetsliv till 70-års ålder eller längre

Utarbeta strategier för att

 • veta var medarbetarna finns i fyrfältsmodellen "Labor Market Withdrawel" /Jump, pull, stay, push, stuck/faktorer

 • Kunskap om vad som påverkar medarbetarnas rörelser mellan fälten

 • aktivt arbeta med samarbete mellan olika åldrar.

download.png

ARBETA FÖR DEN ÄLDRE MEDARBETARENS NU

FÖR ATT ARBETA FÖR DEN YNGRE MEDARBETARENS FRAMTID

Om mig

Intresse för diskrimineringsfrågor, frågor om mobbning och sexuella trakasserier och viljan att få arbeta med detta gjorde att jag startade mitt företag 2002. Arbete ute på arbetsplatser, möte med chefer, medarbetare, fackliga företrädare och företagshälsovården gav mig, och ger mig fortfarande, praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete vilket för mig är lika viktigt som lagar, föreskrifter och forskning. Kunskap om hur kränkningar uppkommer, förebyggs och hanteras, frågor om rättighet och skyldigheter, gör det också nödvändigt att inkludera organisering, organisation och sociala aspekter som en naturlig del av arbetet. 

Mitt mål med utbildningar, utredningar och samarbeten är att vara med för att uppnå en så effektiv och hälsobefrämjande arbetsmiljö som möjligt. De utbildningar eTHINK anordnar är upplagda utifrån praktisk erfarenhet, vetenskaplig forskning och vad lag och föreskrift kräver. Utredningar genomförs alltid med Kritisk vetenskaplig utredningsmetodik som utredningsmetod, dvs med rättvisa, saklighet och objektivitet.

Nedan finns ett urval av utbildningar som jag själv gått. Vill man veta mer om mig och mina kvalifikationer så kontakta mig gärna. 

Grupp- och organisationspsykologi

Lunds universitet

Praktisk filosofi

Lunds universitet

Filosofisk praktiker/Philosophical practitioner

Norsk Selskap for Filosofisk Praksis, NSFP

Certifierad medlare

ADR

Stoney Brook University

Alternative Dispute Resolution

Certificate Course

Konflikthantering

 • Medling

 • Kränkande särbehandling

Utbildningar för Thomas Jordan

070-604 70 81

Ring, skicka sms eller skicka ett mail

Agneta Day

Östra Värlinge byaväg 17-0

231 94 Trelleborg

agneta.day@ethink.se

Kontakt

Tack för meddelandet!

Några företag 

och

organisationer

jag haft

förmånen

att arbeta

med

download-2.png
download.png
download-2.jpg
Målarförb.png
unionen logga.png
download-9.png
Bjuv_Logo_2016.png
images.png
bottom of page