ARBETSMILJÖUTBILNING

UTREDNING

 eTHINK har anordnat arbetsmiljöutbildningar sedan 2002.
Arbetsmiljöutredningar angående kränkande särbehandling / mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen utförs sedan 2010.
Sidan uppdaterad 22 september 2020
ÖPPNA UTBILDNINGAR
MALMÖ

 

Anmäl en eller flera personer till Öppna utbildningar.

Datum inte satt ännu

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning
Arbetsbelastning
Arbetsinnehåll
Arbetstidens förläggning
Starkt psykiskt påfrestande arbete
Kränkande särbehandling
Kränkning/mobbning
Sexuella trakasserier
Diskriminering
 
Utredning
Kränkande särbehandling
Sexuella trakasserier