close-up-1853057_1920.jpg

UTBILDNING

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Fokus i arbetsmiljöarbetet gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har flyttats från den enskilda individen (psykosocialt fokus) till organisationen och de sociala förutsättningar som finns (Vägledning till AFS 2015:4 s12). För arbetsmiljöarbetet inom detta område innebär det tydligare skyldigheter och rättigheter som underlättar och förenklar för alla.

Arbetsbelastning / arbetstid

 • Vad är arbetsbelastning

 • Arbetstidens förläggning

 • Krav och resurser

 • Arbetsinnehåll

 • Sam och arbetsbelastning

Kränkande särbehandling / mobbning

 • Vad är kränkande särbehandling / mobbning

 • Diskriminering och konflikter

 • Förebygga

 • Hantera

 • Metod och myter

 • SAM och kränkande särbehandling / mobbning

Sexuella trakasserier

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete används för att systematisera arbetsmiljöarbetet och få det att bli en del av det vardagliga arbetsmiljöarbetet.

Grunden är de fyra stegen:

Undersökning

Riskbedömning

Åtgärd

Kontroll (uppföljning)

När utreder man

Ett undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt både ur arbetsmiljö- och hälsosynpunkt. Den som genomför en utredning bör därför ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende.

(Vägledning till 2015:4 s 84)

När är det så allvarligt så att man behöver ta in någon utifrån? Och när kan man utreda själv? Vilken kompetens skall en utredare ha? Vad används utredningen till?

Diskussioner och "prova på"- uppgifter.

Utbildningen är en HUR- utbildning och  innehåller praktiskt arbete och diskussionstillfällen.

Uppföljning inom två månader.

Kursintyg.

Utbildningen kan fås som en heldags- eller två halvdagsutbildningar.