santiago-calatrava-1548506_1920.jpg

        KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING /MOBBNING

Utbildningen tar upp grundläggande frågor om kränkande särbehandling och ger också en kort inblick i diskrimineringsfrågan. 

 

 

  • Starta eller utveckla det förebyggande arbetet på arbetsplatsen   

  • Allmän medarbetarinformation

  • Chefsutbildningar

 

 

Heldag 

 

  • Genomgång av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4

  • Kränkande särbehandling, diskriminering och konflikter

  • Förebyggande arbete

  • Hantering av uppkomna situationer

 

 

Diskussioner – övningar – egna reflektioner

 

 

 

Kan också fås med ett förkortat upplägg som halvdagsutbildning.