coronavirus-5018825_1280 2.png

Kränkande särbehandling och

Konflikthantering under covid-19  

Kränkande särbehandling och konflikter har en tendens att bli ett större inslag i det dagliga arbetet under perioder som präglas av förändringar och oro.

 

För att behålla fokus i verksamheten behövs förebyggande arbete. Det kan vara så att mer eller mindre alla inom organisationen upplever en viss grad av oro och i dessa situationer kan det vara bra att ha med någon utifrån. 

  • Stöd till enskilda ledare, chefer, HR i form av information, som coach, undersökningar och utredningar

  • Information till arbetsgrupper via Zoom