top of page

Förlängt arbetsliv läs mer

Många tänker direkt på sina äldre medarbetare när frågan om förlängt arbetsliv kommer på tal. Det är missvisande. Frågan om ett förlängt arbetsliv är minst sagt de unga medarbetarnas fråga. Här och nu är frågan om de äldre medarbetarnas situation naturligtvis en akut och stor fråga, men hur ett arbetsliv ska se ut som skall hålla fram till 70-75 års ålder, eller kanske ännu längre, är också en akut och stor fråga för det arbetet måste börja nu. Genom att sätta sig in i och få kunskap och erfarenhet av de äldres arbetssituation i dag, kan man få ut mycket kunskap om hur de ungas arbetssituation bör se ut i framtiden. 
Det åldersmedvetna ledarskapet kräver att man vet vilka faktorer och förhållanden som kan påverka ett hållbart arbetsliv och pensioneringsbeslut, men också att förhållanden kan se olika ut för medarbetare i olika åldrar.

ARBETA FÖR DEN ÄLDRE MEDARBETAREN NU

FÖR ATT ARBETA FÖR DEN YNGRE MEDARBETARENS FRAMTID

Forskning de senaste åren har lett till kunskap om olika faktorer som bidrar till att medarbetare uppfattar sin arbetssituation på olika sätt.

  • jump-factors

  • pull-factors                     så kallade Gå-faktorer

  • push-factors

  • stay-factors                     så kallade Stanna-faktorer

  • stuck-factors

Dessa faktorer sätts in i en fyrfältsmodell. Denna fyrfältsmodell används som verktyg dels för att se hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation och dels som underlag för vilka åtgärder som kan behövas.

Ytterligare användbara verktyg är swAGE - modellen som Kerstin Nilsson (Professor, Docent & Med.Dr. i folkhälsovetenskap epidemiologi, Docent & fil.Dr. i arbetsvetenskap) utvecklat och som används internationellt.

Förlängt arbetsliv betyder utmaningar både för arbetsgivare och medarbetare. Det kan behövas få in kunskap i organisationen genom utbildning och information och det kan behövas samarbetspartners för igångsättning, uppföljning och nuläges-analyser.

eTHINK tillhandahåller utbildning, kortare information/föredrag och samarbete.

download.png
download.jpg
bottom of page