Open Space Office

ORGANISATORISK OCH SOCIAL
ARBETSMILJÖ


 

 

           UTREDNING

Vid misstanke eller anmälan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska det utredas enligt diskrimineringslagen.

Vid misstanke om kränkande handlingar och/eller mobbning ska det utredas enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 

             UTBILDNING

Kunskap är den bästa förebyggande åtgärden. 

 

Vad behöver ni mer kunskap om?

Finns det kunskap som behöver fräschas upp?

Nyanställda chefer och medarbetare?

Alla utbildningar läggs upp efter behov.