Kritisk  utredningsmetod

Vid arbetsmiljöutredningar gäller det att vara så objektiv och neutral som möjligt. Vetenskaplig kritisk utredningsmetod innebär objektivitet och att allt underlag som används för slutsatsdragning är styrkt.

I grunden ligger vetenskaplig kritisk utredningsmetod som används vid forskning och  tex sociala utredningar.

Kritisk utredningsmetod