FÖREBYGGA OCH HANTERA
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
        PÅ ARBETSPLATSEN

När:  24 oktober 2017 kl 9.00-16.00

 

Plats: Carlsgatan 4, Malmö

Tre minuter från Malmö Centralstation

P-hus finns

 

Anmälan:

agneta.day@ethink.se

070-6047081

senast 13 oktober 2017

 

Kostnad:

3 200 kr   exkl moms

 

Lunch och kaffe ingår

Speciella önskemål ang maten anges vid anmälan till utbildningen

Malmö
24 oktober 2017
9.00-16.00

Ur innehållet

  • Vad styr arbetet, 2015:4, 2001:1

  • Allt som upplevs kränkande är inte kränkande särbehandling

  • Förebygga / tidiga signaler

  • Vad gäller för utredningar

 

Arrangör: Agneta Day         eTHINK