top of page
wood-3253358_1920.jpg

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger och anspelningar.

Vilka sexuella trakasserier omfattas?

Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med arbetet. Den gäller inte bara arbetstagare, utan även praktikanter och inhyrd/inlånad arbetskraft. Skyldigheten gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa eller fest som arbetsgivaren ordnar.

Om det är någon annan än en kollega eller chef som trakasserar, till exempel en leverantör, kund eller patient, så omfattas det inte av diskrimineringslagen. Däremot kan det aktualisera frågor om arbetsmiljön som arbetsgivaren har ansvar för.

 

 

 

 

Sexuella trakasserier inom områden som inte täcks av diskrimineringslagen kan utgöra en typ av sexualbrott som utreds av polis och åklagare. Om händelserna närmar sig sexuellt tvång, våldtäkt eller annat sexualbrott så är det också en fråga för polis och åklagare, även om det sker inom diskrimineringslagens områden.

Utbildning om sexuella trakasserier innehåller

  • vad lagen säger 

  • vad sexuella trakasserier är

  • förebyggande arbete

  • hantera uppkommen situation

Utbildningen innehåller teori, praktiskt arbete och diskussionstillfällen.

Utbildningen kan fås som heldags- eller halvdagsutbildning.

bottom of page