top of page
the-polygon-1562743_1280.jpg

                             UTREDNING

 

  • Utredning om kränkande särbehandling/mobbning görs för att komma fram till om kränkande särbehandling/mobbning förekommer och i så fall vem som blir utsatt, vem/vilka som utsätter och på vilket sätt. Hur organisationen ser ut och om den kan behöva genomgå förändring för att bättre förebygga kränkande särbehandling är kärnan i en utredning.

 

  • Människors etiska värderingar eller personlighet är aldrig under utredning.

SYFTE MED UTREDNING

Utredningar görs av olika anledningar exempelvis

 

  • Anmälan från medarbetare om kränkande särbehandling.

 

  • När något upplevs vara fel på en avdelning, i en arbetsgrupp eller liknande och man vill veta om det är kränkande särbehandling eller något annat, för att besluta hur man skall gå vidare.

     

  • När någon vill ha kompensation, t ex vid avslutande av anställning, i samband med upplevd kränkande särbehandling.

 

  • Medarbetare där chef, skyddsombud, arbetskamrat eller annan anser en person vara utsatt men den själv inte vill ta upp frågan eller inte är medveten om den.

 

Utredningar görs inte alltid för att konstatera att kränkande särbehandling finns, utan görs också när man vill veta att det inte finns.

VEM BESTÄMMER / BESTÄLLER

En utredning kan bli initierad av vem som helst inom organisationen, men det är ofta arbetsmiljöansvarig eller dens företrädare som bestämmer om utredning skall ske och som beställer utredning.

HUR GENOMFÖRS UTREDNINGAR

Genom att samla in information genom samtal, intervjuer, läsning av skriftlig information, t ex mail och mötesanteckningar, fås ett underlag som sedan analyseras. Av materialet som samlats in kan endast den information som går att verifiera användas. Hörsägen, rykten och exempelvis den eventuellt utsattes egna minnesanteckningar kan vara ett underlag för vad som behövs undersökas men är aldrig bevis i sig.

UTREDNINGEN SKER I ENLIGHET MED

VAD HÄNDER EFTER UTREDNINGEN

Utredaren lämnar rapporten till den som beställt utredningen, eller annan om så kommits överens om. I rapporten finns utredarens slutsats och de uppgifter som är underlag för slutsatsen. Det är den som beställt utredningen som beslutar hur den skall användas.

Beställaren äger rapporten och det material som förekommer i samband med denna.

 

Inte allt material som kommer fram i utredningen har relevans för, eller kan användas i rapporten, t ex uppgifter som saknar källa och därför enbart är att se som hörsägen etc.

Utredaren kan, om detta kommits överens om, ge förslag på åtgärder men utredaren är inte den som sedan genomför dessa eventuella åtgärder. Däremot är utredaren en bra tillgång när det gäller vidare kompetensförhöjande åtgärder som utbildningar och information ut i organisationen.

bottom of page