questions-3026592_1920(1)_edited.jpg

Utredning

KRÄNKANDE HANDLINGAR/MOBBNING

SEXUELLA TRAKASSERIER

I en utredning utreds till exempel

  • Om det förekommer eller har förekommit kränkande särbehandling

  • På vilket sätt det förekommit 

  • Vem eller vilka som utsatts och vem eller vilka som utsatt

  • Om det finns organisatoriska och/eller sociala förutsättningar och villkor som kan utgöra grund för uppkomst av kränkande särbehandling